امور تجاری

شرکت آونگ رایانه در حوزه تجارت در زمینه های خدمات کامپیوتری نیز فعالیت های گسترده ای دارد:

[table id=2 /]

 

آونگ رایانه بعنوان نمایندگی های فروش شرکت ها در استان گیلان:

علاوه بر این موارد، انجام کلیه خدمات رایانه ای (نرم افزاری و سخت افزاری) نیز جزو خدمات شرکت می باشد. همکاری با بیش از نیمی از شرکت های کامپیوتری استان گیلان، عقد قراردادهای پشتیبانی و فروش با اداره پست، برخی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسه های مالی و اعتباری، مدارس سازمان آموزش و پرورش استان گیلان و مشتریان دیگر خود گواهی بر اعتماد مشتریان محترم بر عملکرد آونگ رایانه می باشد. از این که با ما هستید خرسندیم.